מה זה תמה במחקר?

מה הן תמות במחקר?

תמות במחקר הן נושאים שעלו מניתוח התוכן במחקר. התוכן יכול להיות ראיונות עם משתתפים, תגובות במדיה חברתית, תכנים תקשורתיים, או כל תוכן אחר שמנותח במחקר. במהלך הניתוח, החוקר/ת מזהה נושאים שחוזרים על עצמם במקומות שונים בתוכן. לדוגמא, במחקר שמבוסס על ראיונות, החוקר/ת מזהה נושא מסויים שחזר על עצמו בדבריהם של כמה מרואיינים שונים. אם נושא זה רלוונטי לנושא המחקר, הוא הופך לתמה במחקר. שימו לב שהתמה היא הנושא, ולא תוכן הדברים. לדוגמא, במחקר שעוסק בחוויות של גננות, גננות שונות דיברו על הנושא של הקשר עם ההורים. הקשר עם ההורים יכול להיות תמה, למרות שגננות שונות אמרו דברים שונים לגמרי על הקשר עם ההורים. עבור חלק מהגננות הקשר עם ההורים הוא בעייתי מקור למצוקה, בעוד אחרות חושבות שהקשר חשוב ותורם לחוויתן המקצועית. כלומר הדעות או העמדות של הגננות הן שונות בתכלית, אבל הנושא, כלומר התמה, נשאר דומה. התמות יכולות להפוך גם לראשי הפרקים בפרק הממצאים במחקר, אולם זה לא הכרחי, ניתן לארגן את פרק הממצאים גם בצורות אחרות.

דוגמאות לתמות במחקר

לדוגמא, במאמר "ניהול משאבי אנוש ורוחניות במקום העבודה: מחשבות, הערות והבחנות", החוקרים ניתחו תכנים העוסקים ברוחניות במקומות עבודה, וזיהו ארבע תמות הקשורות לשאלת המחקר שלהם:

 1. נושאים משפטיים וחוקי שוויון הזדמנויות בעבודה.
 2. מנהיגות, מנהלי מ"א רוחניים.
 3. תוכניות פיתוח רוחניות.
 4. גיוס ומיון עובדים.

מהדוגמא ניתן לראות שהתמות הם למעשה נושאים שעלו מתוך ניתוח התוכן, ורלוונטיים לשאלת המחקר. לא כל נושא שעלה מתוך ניתוח התכנים הופך לתמה במחקר, וכל תמה יכולה לכלול דעות ועמדות שונות של הכותבים השונים, בהתייחס לאותו נושא.

דוגמא נוספת, במחקר "אין דבר העומד בפני החלום – חקר מקרה: תוכנית סמ"ל" החוקרת ניתחה ראיונות ותצפיות בנושא חוויות של משתתפים בתכנית סמ"ל (סיפורים מובילים להצלחה) וזיהתה שמונה תמות:

 1. תפיסה עצמית
 2. תרומת התוכנית במישור האישי
 3. תרומת התוכנית למישור הקבוצתי
 4. תמונת הדמיון העתידית
 5. מוטיב ההשכלה בתמונת העתיד
 6. הקשר עם המנחה
 7. שס"מים – שומרי סיפור מועדף
 8. כוח הכתיבה בהבניית הסיפור המועדף

עבור כל תמה שעלתה מניתוח התכנים הדעות והעמדות של המשתתפים השונים היו שונות. לדוגמא, בתמה השנייה משתתפים שונים ציינו תרומות שונות במישור האישי. עם זאת, עדיין מדובר באותו נושא ולכן מדובר על תמה.

דוגמא נוספת, במחקר ""למה לא להיות דוקטור?" – אנשים עם לקויות למידה מספרים על הצלחתם באקדמיה" החוקרים ניתחו ראיונות עם אנשים עם לקויי למידה בהשכלה הגבוהה על מנת ללמוד על חוויותיהם, וזיהו תשע תמות:

 1. השלמה עם לקות הלמידה
 2. תכונות שהתפתחו בעקבות לקות הלמידה
 3. אסטרטגיות למידה
 4. משפחה
 5. נכונות להיעזר
 6. פיתוח איכויות לימודיות וחוץ-לימודיות התורמות למערכת יחסי גומלין של עזרה הדדית
 7. מוטיבציות פנימיות וחיצוניות
 8. מערכות החינוך והאקדמיה
 9. האחריות להצלחה

גם בדוגמא זו ניתן לראות שהתמות הן למעשה נושאים שעלו מתוך ניתוח הראיונות. גם כאן ניתן לראות שהעמדות והדעות של המרואיינים עשויות להיות שונות לגבי כל נושא, אך מכיוון שמדובר בנושא שחזר על עצמו ורלוונטי לשאלת המחקר, הם סווגו כשייכים לתמה. לדוגמא, מרואיינים שונים ציינו אסטרטגיות למידה שונות (תמה 3), אך למרות השוני באסטרטגיות, מכיוון שכולן אסטרטגיות למידה, הן שייכות לתמה.

לקריאה נוספת על תמות במחקרים איכותניים באתר Researches.co.il לחצו כאן.


Posted

in

by