סיכום לבגרות בפיזיקה בנושא חשמל

החומר למבחן
–         מטען חשמלי.
–         זרם חשמלי.
–         חוק אוהם.
–         מתח.
–         אנרגיה.
–         הספק.
–         מעגל טורי.
–         מעגל מקבילי.
 
הקדמה
הסיכום מורכב משלושה חלקים:
1.      הסיכום עצמו. שכולל את המידע הכללי והמידע התאורתי.
2.      סיכום של הסיכום. כולל טבלה של כל המונחים הראשיים.
3.      דף נוסחאות. נמצא בנפרד מהסיכום. הוא תמונה שניתן להדפיסה.
סיכום למבחן בהעשרה – חשמל
 
מטען חשמלי
כללי
שם – כמות המטען. q
יחידת מידה – c קולון.
נוסחה – 6.2*1018אלקטרונים=1c
תיאורתי
–         מטען חשמלי יכול להיות חיובי או שלילי.
–         אם נוסיף לגוף אלקטרונים, הוא יהפוך לשלילי.
–         אם נחסיר מגוף אלקטרונים, הוא יהפוך לחיובי.
–         מטענו החשמלי של גוף ניתן למדידה.
–         המטען החשמלי הקטן ביותר שיכול להיות לגוף הוא אלקטרון אחד.
 
עוצמת הזרם החשמלי
כללי
שם – עוצמת הזרם I.
יחידת מידה –A אמפר.
נוסחה – I=q/t (איי=קיו חלקי טי)
תיאורתי
עוצמת הזרם החשמלי תלויה בשני גורמים:
כמות המטענים – q.
זמן בשניות – t.
 
–         ככל שכמות המטענים גדלה, עוצמת הזרם גדלה.
–         ככל שהזמן גדל, עוצמת הזרם קטנה.
 
אמפר: עוצמת הזרם החשמלי במוליך שווה לאמפר אחד כאשר תזרום במוליך הזה כמות של קולון אחד בשנייה אחת.
תנועת מטענים
זרם חשמלי
זרם חשמלי הוא תנועה של מטענים שליליים הנעים בצורה מסודרת ובכיוון אחד.
הזרם החשמלי יכול להיווצר אם יהיו בחומר מספיק אלקטרונים על מנת ליצור זרם. לחומרים המאפשרים זאת קוראים מוליכים. בחומרים הנקראים מבודדים אין מספיק אלקטרונים על מנת ליצור מהם זרם, וזאת בגלל מבנה האטום שלהם.
בין החומרים המוליכים: זהב, כסף, נחושת, ברזל, מים, גוף האדם.
בין החומרים המבודדים: קרמיקה, גומי, פלסטיק, עץ יבש, נייר.
הערה – מובן שהתנועה המסודרת נגרמת ע"י גורם חיצוני הנקראת מתח חשמלי.
מה ניתן למדוד בזרם חשמלי? – כמות וזמן.
מתח והתנגדות במעגל החשמלי
התנגדות – כללי
שם – התנגדות (או צרכן, הצרכן יוצר את ההתנגדות). R
יחידת מידה – אום.
נוסחה – R=V/I
תיאורתי
תפקיד הצרכן – לגלגל את האנרגיה החשמלית המגיעה אליו לאנרגיה אחרת.
חישוב עוצמת הזרם עפ"י מתח (ראה למטה) והתנגדות :
I=V/R
–         ככל שמקור המתח (V) גדל – עוצמת הזרם גדלה.
–         ככל שההתנגדות (R) גדלה – עוצמת הזרם קטנה.
 
חוק אוהם
במעגל החשמלי, עוצמת הזרם (I) היא המנה של היחסים בין המתח להתנגדות.
היחסים האלה מוגדרים בחוק אוהם ע"י שלוש נוסחאות:
I=V/R   ,   V=I*R   ,   R=V/I
מתח – כללי
שם – מתח V.
יחידת מידה –וולט v.
נוסחה –V=I*R (וי שווה איי כפול אר)
מתח – תיאורתי
מקור המתח:
יוצר שתי נקודות: אחת מינוס והשנייה פלוס. הנקודה מינוס היא גבוהה באנרגיה חשמלית והנקודה פלוס נמוכה באנרגיה חשמלית. נוצר הפרש אנרגטי הגורם לתנועת אלקטרונים לזוז מן המינוס אל הפלוס.
דוגמאות למקורות מתח:
סוללה, חברת החשמל, דינמו ועוד…
אנרגיה חשמלית
כללי
שם – אנרגיה חשמלי. Ee
יחידת מידה –ג'ול J
נוסחה –Ee=V*I*t (אי שווה וי כפול איי כפול טי) או Ee=V*q
תיאורתי
כמות האנרגיה החשמלית המתגלגלת במכשיר חשמלי תלויה בשלושה גורמים:
1.      במתח החשמלי שאליו מחובר המכשיר. V
2.      בעוצמת הזרם שזורמת במכשיר. I
3.      בזמן שבהמשכו פועל המכשיר. t
 
הספק חשמלי
כללי
שם – הספק. P
יחידת מידה –וואט. w
נוסחה –P=I*V
תיאורתי
הספק הוא היכולת לבצע עבודה בפרק זמן נתון.
מנוף ופועל יכולים לבצע את אותה העבודה ולהשקיע את אותה כמות אנרגיה. אך, לפועל ייקח זמן רב יותר לבצע את הפעולה מכיוון שאין ביכולתו להשקיע כמויות גדולות של אנרגיה בזמן קצר. ליכולת להשקיע כמות אנרגיה מסוימת בזמן מסוים קוראים הספק. כך נוכל לומר, שהספק הפועל קטן מהספק המנוף.
האנרגיה שמסוגל לגלגל מכשיר בזמן מסוים תלויה בשני גורמים:
1.      ההספק שלו P.
2.      הזמן שהוא פועל.
 
לחישוב האנרגיה החשמלית באמצעות הספק וזמן משתמשים בנוסחה:
P*t=Ee
מעגל מקבילי
מהו מעגל מקבילי?
מעגל מקבילי הוא מעגל שבו הצרכנים מחוברים במקביל אחד לשני.
יתרונותיו של המעגל המקבילי
מעגל מקבילי הוא הפתרון לחסרונות של המעגל הטורי.
כל רכיב במעגל מקבילי מחובר כאילו הוא לבד במעגל והוא מקבל את מלוא האנרגיה החשמלית.
אם אחד מן הרכיבים במעגל יצא מכלל שימוש, הדבר לא ישפיע על יתר הרכיבים (צרכנים).
חישובים ונוסחאות במעגל המקבילי
הנתונים בכל הדוגמאות בסעיפים
המתח הזורם במעגל המקבילי הוא 240 וולט. במעגל המקבילי יש שני צרכנים (התנגדויות). התנגדות צרכן 1 היא 2 אום והתנגדות הצרכן השני היא 4 אום.
לחישוב עוצמת הזרם החשמלי בכל אחד מן המוליכים
משתמשים בנוסחה למציאת זרם חשמלי (I=V/R) על כל אחד מן הנתונים.
דוגמא:
I1=V/R1=240/2=120A
I2=V/R2=240/4=60A
לחישוב ההספק החשמלי בכל אחד מן הצרכנים
משתמשים בנוסחה למציאת הספק חשמלי (P=I*V) על כל אחד מן הנתונים.
דוגמא:
PR1=I1*V=120*240=28800w
PR2=I2*V=60*240=14400w
לחישוב הזרם הכולל במעגל
מחברים את כל הזרמים של כל המוליכים במעגל (הזרמים חושבו מקודם!!)
דוגמא:
IT=I1+I2=120+60=180A
 
לחישוב ההספק הכולל במעגל
יש לחשב שתי נוסחאות. אם לא יוצאת אותה התוצאה בשתי הנוסחאות, יש טעות באחד החישובים.
הנוסחאות הן:
PT=IT*V (הזרם הכולל כפול המתח)
PT=PR1+PR2 (חיבור כל ההספקים של כל הצרכנים)
דוגמא:
PT=180*240=43200w
PT=28800+14400=43200w
מעגל טורי
מהו מעגל טורי?
מעגל טורי הוא מעגל שבו הצרכנים מחוברים בסדר אחד אחרי השני.
חסרונו של המעגל הטורי
במעגל הטורי ההספק קטן יותר מאשר במעגל המקבילי.
חישובים ונוסחאות במעגל המקבילי
הנתונים בכל הדוגמאות בסעיפים
המתח הזורם במעגל הטורי הוא 220 וולט. במעגל הטורי יש שני צרכנים (התנגדויות). התנגדות צרכן 1 היא 7 אום והתנגדות הצרכן השני היא 8 אום.
לחישוב ההתנגדות הכוללת במעגל
מחברים את התנגדויות כל אחד מהמוליכים.
דוגמא:
RT=7+8=15 אום
 
לחישוב הזרם הכולל במעגל
משתמשים בנוסחה לחישוב זרם חשמלי. (I=V/R)
דוגמא:
IT=V/RT=220/15=14.66A
 
שימו לב! – הזרם הכולל הוא הזרם הזורם דרך כל ההתנגדויות (צרכנים) במעגל!
לחישוב המתח בכל אחד מן הצרכנים (התנגדויות)
משתמשים בנוסחה לחישוב מתח (V=I*R) על כל אחת מן ההתנגדויות (משתמשים בזרם הכולל).
דוגמא:
VR1=I*R1=14.66*7=102.62v
VR2=I*R2=14.66*8=117.28v
לחישוב ההספק של כל אחד מן הצרכנים
משתמשים בנוסחה לחישוב הספק (P=V*I) על כל אחד מן המתחים (משתמשים בזרם הכולל).
דוגמא:
P1=V1*I=102.62*14.66=1504.40w
P2=V2*I=109.28*14.66=1602.04w
לחישוב ההספק הכולל במעגל החשמלי
יש לחשב שתי נוסחאות. אם לא יוצאת אותה התוצאה בשתי הנוסחאות, יש טעות באחד החישובים.
הנוסחאות הן:
PT=IT*V (הזרם הכולל כפול המתח [הכולל])
PT=PR1+PR2 (חיבור כל ההספקים של כל הצרכנים)
טבלת מונחים כללית
סיכום בהעשרה – חשמל
 
 
סימון
שם
יחידת מידה
נוסחה
משמעות
מטען חשמלי
q
קולון
c קולון
q=I*t
או
q=6.2*1018
כמות המטען החשמלי
זרם חשמלי
I
אמפר
A אמפר
q/t=I
או
V/R=I
זרם של מטענים חשמליים
התנגדות
R
התנגדות
אום
R=V/I
ההתנגדות שמביע צרכן לזרם החשמלי
מתח
V
וולט
v וולט
V=I*R
העוצמה שבה האלקטרונים נזרקים למוליך
אנרגיה חשמלית
Ee
אנרגיה חשמלית
J ג'ול
Ee=V*I*t
אנרגיה חשמלית המתגלגלת במעגל
הספק
P
וואט
w וואט
P=V*I
הזמן שלוקח למכשיר לבצע עבודה מסוימת בפרק זמן נתון