תגית: פיזיקה

  • סיכום לבגרות בפיזיקה בנושא חשמל

    החומר למבחן –         מטען חשמלי. –         זרם חשמלי. –         חוק אוהם. –         מתח. –         אנרגיה. –         הספק. –         מעגל טורי. –         מעגל מקבילי.   הקדמה הסיכום מורכב משלושה חלקים: 1.      הסיכום עצמו. שכולל את המידע הכללי והמידע התאורתי. 2.      סיכום של הסיכום. כולל טבלה של כל המונחים הראשיים. 3.      דף נוסחאות. נמצא בנפרד מהסיכום. הוא…

  • סיכום לבגרות בפיזיקה

    –         גלגולי אנרגיה. –         אנרגית מיתוג. –         גלגולי אנרגיה במכשירים שנלמדו. –         תחנות חשמל.   סיכום למבחן בפיזיקה   מידע בסיס לסיכום סוגי אנרגיות –         אנרגית תנועה: כאשר אובייקט נע, הוא מפיק אנרגיה. –         אנרגיה אלסטית: האנרגיה המופקת כתוצאה מכיפוף או מתיחה של אובייקט. –         אנרגית גובה: כאשר אובייקט נע ממקום גבוה למקום נמוך, הוא מפיק אנרגיה. –         אנרגיה חשמלית: כאשר נוצר זרם…