תגית: עמוס הנביא

  • סיכום למבחן בתנ"ך בנושא הרקע לתקופת עמוס הנביא

    החומר למבחן רקע לעמוס –         רקע לתקופה. –         ירבעם בן-יואש. –         מצב כלכלי, דתי… –         כתובת. פשעי ישראל –         שופטים. –         עשירים. –         נשים בארמון. –         כהנים ובמקדשים. –         העונש על נשות שומרון. – קשייו של נביא קלאסי (כולל ירמיהו כ'). (מסוכם בצורה חלקית) אמצעים רטוריים –         משיכת תשומת לב של עמוס – איך? –         שמעו,…

  • סיכום בתנ"ך על פשעי ישראל החמישי, שישי והשביעי מנבואת עמוס

    החומר בסיכום: –         פשעי ישראל החמישי, שישי והשביעי. –         העימות בין אמציה הכהן לנביא עמוס. פשעי ישראל הפשע החמישי – הפרת חוק אמה עבריה פסוקי דיני אמה עבריה: שמות, כ"א 7-11. פרטי החוק: עפ"י חוק אמה עבריה, מוכר האב את ביתו לאדם זר (אשר גם הוא ישראלי ולא גוי). אם הוא (האדם…