תגית: ניתוח ספרותי

  • סיכום לבגרות בספרות: ניתוח הספר הרופא וגרושתו / ש"י עגנון

    יש לקרוא את היצירה בכדי להבין את הניתוח על הכותרת –          גירושין: גירושין הם נישואין לא מוצלחים. בעבר הדבר לא היה נהוג. אך כעת אנחנו במקום שבו משתנים דברים – עידן מודרני. אנו נמצאים כאן בשאלה של בין המינים. –          בכותרת יש שייכות – "גרושתו" – הקשר עדיין קיים. מה שמעורר שאלות רבות ביחס למה שהיה בסיפור. השאלה…