תגית: מעגל חשמלי

  • סיכום לבגרות בפיזיקה בנושא חשמל

    החומר למבחן –         מטען חשמלי. –         זרם חשמלי. –         חוק אוהם. –         מתח. –         אנרגיה. –         הספק. –         מעגל טורי. –         מעגל מקבילי.   הקדמה הסיכום מורכב משלושה חלקים: 1.      הסיכום עצמו. שכולל את המידע הכללי והמידע התאורתי. 2.      סיכום של הסיכום. כולל טבלה של כל המונחים הראשיים. 3.      דף נוסחאות. נמצא בנפרד מהסיכום. הוא…