תגית: מסע סנחריב

  • סיכום לבגרות על חזקיהו, סנחריב, מנשה ויאשיהו

    החומר המסוכם חזקיהו ומסע סנחריב ליהודה: –          מלכים ב' י"ח-י"ט. –          דברי הימים ב' ל"ב. מלכי יהודה האחרונים: –          מנשה ואמון: מלכים ב' כ"א. –          הגרסא של דברי הימים למלכות מנשה: דברי הימים ב' ל"ג. –          יאשיהו והרפורמה שביצע: מלכים ב' כ"ב-כ"ג. –          יהודה עד לגלות יהויכין: מלכים ב' כ"ג-כ"ד. –          חורבן וגלות יהודה: מלכים…