תגית: מחקר איכותני

  • מה זה תמה במחקר?

    מה הן תמות במחקר? תמות במחקר הן נושאים שעלו מניתוח התוכן במחקר. התוכן יכול להיות ראיונות עם משתתפים, תגובות במדיה חברתית, תכנים תקשורתיים, או כל תוכן אחר שמנותח במחקר. במהלך הניתוח, החוקר/ת מזהה נושאים שחוזרים על עצמם במקומות שונים בתוכן. לדוגמא, במחקר שמבוסס על ראיונות, החוקר/ת מזהה נושא מסויים שחזר על עצמו בדבריהם של כמה…