תגית: מושא

  • סיכום בלשון על משפט פשוט

    ניתן לזהות משפט פשוט כך – אם במשפט יש פועל (נשוא) אחד ונושא אחד. הנושא: קיימים 2 סוגי נושאים: 1. נושא מפורש ( רגיל). 2. נושא סתמי. כדי לזהות נושא נעזר בשאלות הבאות : 1. מי? 2. מה? נושא סתמי: הוא נושא שבו אנו לא יודעים מי עשה את הפעולה. הכוונה למילים כמו: פלוני, אלמוני,…