תגית: גאוגרפיה

  • סיכום לבגרות בגיאוגרפיה – רבדים של הכרמל

    חלוקת הרבדים בכרמל רובד פיזי רובד ביוטי רובד אנושי – פני השטח. – היווצרותו של הכרמל. – קרקעות. – מים. – סלעים. – תופעות וולקניות. – אקלים. – גבולות. – צמחייה. – בע"ח. – ריבוי דתות ועדות בכרמל. – התפתחות האדם. – צורות התיישבות. – התנחלות בני ישראל בהר.   פירוט של תת-קטגוריה רובד פיזי…