סיכום לבגרות על ספר יונה

החומר למבחן

–         התמצאות במקרא. סדר הספרים.

–         יונה: פרקים א', ב' (1,2,11), ג', ד' (1-2).

–         מושגים ופירושם.

התמצאות במקרא

סדר הספרים במקרא

תורה

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נביאים

נביאים ראשונים

יהושע

שופטים

שמואל

מלכים

נביאים אחרונים

ישעיה

ירמיה

יחזקאל

תרי עשר (הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי)

כתובים

תהלים

משלי

איוב

שיר השירים

רות

איכה

קהלת

אסתר

דניאל

עזרא-נחמיה

דברי הימים

ספר יונה

יונה פרק א'

דמותו של יונה

על יונה יש מעט מאוד פרטים אישיים – תעודת זהות דלה.

שם האב – אמתי

על מי נשלח להינבא – נינוה

שליחותו של יונה

 1. ה' שלח את יונה לנבא על נינוה – "קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני".
 2. יונה סירב, ובמקום לבצע את השליחות, ברח לתרשיש.

תרשיש – תרשיש על פי השקפתו של יונה היא מקום הרחוק מתחום שליטתו של יונה, היא נמצאת בקצה האחר של העולם (של אז).

ה' אוניברסאלי – יונה ילמד זאת בדרך הקשה במהלך הסיפור בספר. הוא אינו מבין שנביא חייב למלא את השליחות שמוטלת עליו.

מדרש – מדוע ברח יונה?

שליחותו של יונה נאמרת בפסוק בצורה המפורשת הבאה:

הוראת השליחות – קום     לך   אל   נינוה  העיר  הגדולה.

יונה עושה הפוך –   נרדם  בורח אל תרשיש העיר הרחוקה.

מדוע ברח יונה? – המדרש:

עפ"י מדרש ילקוט שמעוני, יונה נשלח לשתי שליחויות לפני השליחות הנ"ל:

 1. בפעם הראשונה, נשלח יונה להשיב את ערי ישראל. יונה עמד במשימה והשיב אותן.
 2. בפעם השנייה, נשלח להחריב את ירושלים. מכיוון שתושבי ירושלים חזרו בתשובה, ה' ריחם על העיר ולא החריבה. יונה הפך בעיני העם לנביא שקרי.
 3. בפעם השלישית, נשלח יונה לנינוה להחריבה אך הוא ידע כי הגויים קרובים לתשובה, והם יחזרו בתשובה, וה' יחוס על העיר ושוב יחשיבו את יונה לנביא שקר. לכן, ברח למקום שאין ה' שם.

כיצד פעלו המלחים בזמן הסערה? – דמותם של המלחים

 1. מתפללים לאלוהיהם (לא לה').
 2. משליכים חפצים.
 3. פונים ליונה (שמודה באשמה).
 4. מנסים לחתור ליבשה.
 5. מתפללים לה' ומבקשים ממנו לא לשפוך דם נקי (דמו של יונה. המלחים לא רוצים להשליך את יונה למים).
 6. מטילים את יונה למים.

– המלחים הבינו את כוחו ושלטונו של ה' בעולם בצורה הדרגתית.

– הם גילו "אנושיות" ("ויראו אנשים יראה גדולה את ה' ויזבחו זבח לה' וידרו נדרים") ולא זרקו את יונה לים.

דמותו של יונה בסיפור

בסיפורו של יונה ישנה ירידה פיסית וירידה מוסרית.

ירידה פיזית – יונה יורד פיזית ממקום גבוה (היבשה) למקום נמוך (מעמקי הים).

ירידה מוסרית – עד כדי אדישות לגורל אנשים אחרים (לא היה אכפת לו מהמלחים).

את ירידתו של יונה אפשר לתאר בצורת מדרגות כאשר המדרגה הראשונה (הגבוה ביותר) היא השיא של יונה והמדרגה הנמוכה ביותר היא השפל הגדול ביותר בסיפור (שלאחריו מתחילה עליה מחודשת):

 1. "וירד יפו".
 2. "וירד בה" (בספינה)
 3. "וירד לירכתי הספינה"
 4. "וישכב וירדם"
 5. "הטילוהו לים"
 6. יונה במעי הדג.

במודגש מסומנת מילה מנחה י.ר.ד המסמל את בריחתו וירידתו המוסרית והפיזית של יונה בסיפור.

יונה פרק ב'

סימני אגדה בסיפור

 1. איך יונה שרד במעי הדג בחיים?
 2. איך יונה לא נעכל ע"י הדג?
 3. איך זה שבדיוק יונה נזרק לים – הדג בלע אותו?

המהפך בפרק

המהפך – יונה מתפלל

לפני: ברח, נרדם.

אחרי: מתפלל, מתקשר עם ה'.

הדג מקיא את יונה ליבשה וה' שולח אותו שנית לנינוה.

יונה פרק ג' – השליחות השנייה של יונה

ירידה לצורך עלייה

בתחילת סיפור יונה, ירד יונה פיזית ומוסרית, אך בפרק ג', הוא עולה חזרה:

השוואה בין שתי שליחויותיו של יונה

שליחות יונה בפרק א' שליחות יונה בפרק ג'
הדובר ה' ה'
הנמען יונה יונה
הנשלח יונה יונה
המקום אליו נשלח נינוה נינוה
פירוט השליחות ללכת לנבא על העיר ללכת לנבא אל העיר
תגובת יונה סירב ללכת לשליחות וברח ביצע את השליחות

צורת הכתיבה במקרא:

פרק א' – "קרא עליה כי עלתה רעתם לפני".

            עליה – ריחוק.

            עלתה – אין קשיחות, יש הסבר.

פרק ג' – "וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך בעוד 40 יום נינוה נהפכת"

            אליה – קירבה

            בעוד 40 יום נינוה נהפכת – פירוט האמירה

            דובר – קשיחות

החזרה בתשובה של אנשי נינוה

הכרה בחטא: "ויאמינו אנשי ניונוה באלוהים"

מבינים שמשהו לא היה בסדר. עשו מעשי חמס (מעשים רעים בין אדם לאדם).

חרטה פומבית: מהמלך עד לבהמה עושים פעולות שמעידות על חרטה. המלך מוציא כרוז לצום.

"וישובו איש מדרכו הרעה": החזרה בתשובה.

פרק ד' (פסוקים 1-2)

תוכן הפסוקים

מכיוון שלא נתקיימו דבריו של יונה, נפלה עליו רעה. יונה התפלל לה' וביקש ממנו: "אנה, ה', הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן, קדמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ארוך אפים ורב חסד ונחם על הרעה."

והפירוש (עפ"י קסותו): מחשבתי כשלא רציתי לציית לך בפעם הראשונה: בדעתי כי אתה אל רחום ועשוי להינחם על הרעה, חשבתי שאיומי לא יתקיימו.

מושגים

תרשיש

עיר רחוקה מאזור א"י. נמצאת כנראה באזור דרום ספרד של היום או קרוב לשם.

נחשבת לקצה העולם שהיה ידוע בתקופת יונה.

יונה חשב כי ה' אינו שולט על עיר זו.

נינוה

נינוה היא עיר גויים שממוקמת בין נהר פרת לנהר החידקל. היו בה אנשים אשר עשו מעשי חמס רבים בין אדם לרעהו. יונה נשלח לנבא עליה.

פשט ודרש

פשט – קריאת הטקסט המקראי כפשוטו, כפי שהוא בדיוק.

דרש – לתת מעין פרשנות לטקסט הפשוט, המדרש עוזר להבין את המשמעות שבכתוב.

מדרש

ישנם שני סוגים של מדרש:

מדרש הלכה – חוק.

מדרש אגדה – למשל "ילקוט שמעוני".

מוטיב המים במקרא

נוח, משה בתיבה על היאור, קריעת ים סוף, יונה והדג. – התחלה חדשה.


Posted

in

by