סיכום לבגרות בפיזיקה

–         גלגולי אנרגיה.
–         אנרגית מיתוג.
–         גלגולי אנרגיה במכשירים שנלמדו.
–         תחנות חשמל.
 
סיכום למבחן בפיזיקה
 
מידע בסיס לסיכום
סוגי אנרגיות
–         אנרגית תנועה: כאשר אובייקט נע, הוא מפיק אנרגיה.
–         אנרגיה אלסטית: האנרגיה המופקת כתוצאה מכיפוף או מתיחה של אובייקט.
–         אנרגית גובה: כאשר אובייקט נע ממקום גבוה למקום נמוך, הוא מפיק אנרגיה.
–         אנרגיה חשמלית: כאשר נוצר זרם חשמלי, נוצרת אנרגיה חשמלית.
–         אנרגית קול: קול המופק ע"י אובייקט מסוים הוא אנרגיה.
–         אנרגית חום: כל אובייקט הפולט חום מפיק אנרגית חום.
–         אנרגית קרינה: כל אובייקט הפולט קרינה מסוג כלשהו (אור, קרני רנטגן, קרני לייזר ועוד) מפיק אנרגית תנועה.
 
גלגולי אנרגיה
מהם גלגולי אנרגיה?
גלגולי אנרגיה הם כאשר אנרגיה מסוימת עוברת לסוג אנרגיה אחר או, כאשר אנרגיה מסוימת באובייקט מסוים עוברת (לאותו סוג אנרגיה) באובייקט אחר.
סימון גלגולי אנרגיה
גלגולי אנרגיה מסמנים באמצעות תרשים חצים, ואת האנרגיה כותבים בציון גם האובייקט שעליו מופעלת האנרגיה. לדוגמא, תרשים גלגול האנרגיה בנורה המחוברת לרשת החשמל הוא:
אנרגיה חשמלית של חברת החשמל ß אנרגית קרינה (אור) של הנורה.
אנרגית מיתוג
מהי אנרגית מיתוג?
אנרגית מיתוג איננה אנרגיה בפני עצמה והיא איננה נכללת בגלגולי אנרגיה של מכשירים שונים. אנרגיה זו היא כאשר אובייקט מסוים מפעיל אובייקט אחר. לדוגמא, לחיצה על מתג של נורא זו היא אנרגית מיתוג הגורמת לסגירת המעגל של הנורה. אך היא איננה חלק מגלגול האנרגיה של הנורה!! לדוגמא, כאשר אנחנו רוצים לציין את גלגולי האנרגיה של נורה המופעלת ע"י מפסק או תא פוטואלקטרי (הסבר בסוף הסיכום) אנו מציינים זאת כך:
אנרגיה חשמלית של חברת החשמל ß אנרגית קרינה של הנורה.
לא רושמים את אנרגית המיתוג!!!!
גלגולי אנרגיה במכשירים שנלמדו
גלגולי אנרגיה בנורה המופעלת ע"י אנרגית המיתוג של תא פוטואלקטרי
במקרה זה, התא הפוטואלקטרי משמש כמאין "מפסק" למעגל החשמלי. כאשר יש חושך, התא הפוטואלקטרי לא קולט אור ולכן הוא סוגר את המעגל החשמלי. כאשר יש אור, התא הפוטואלקטרי קולט את האור ופותח את המעגל.
גלגולי אנרגיה במחשבון סולארי
במקרה זה, התא הפוטואלקטרי הוא חלק מגלגול האנרגיה של המחשבון והוא אינו אנרגית מיתוג. זאת מכיוון, שהוא קולט את האור (קרינה) ומגלגל אותו לאנרגיה חשמלית.
גלגול האנרגיה: אנרגית קרינה (אור) של השמש ß אנרגיה חשמלית של המחשבון. ניתן להוסיף שלב נוסף (לא חובה) שהוא: ß אנרגית קרינה של הספרות במחשבון.
גלגולי אנרגיה במאוורר (המחובר לחשמל)
גלגול האנרגיה: אנרגיה חשמלית של חברת החשמל ß אנרגית תנועה של המאוורר.
גלגולי אנרגיה במאוורר סולארי
גלגול האנרגיה: אנרגית קרינה (אור) של השמש ß (דרך התא הפוטואלקטרי) אנרגיה חשמלית של המאוורר ß אנרגית תנועה של המאוורר.
גלגולי אנרגיה בדוד שמש
דוד השמש מורכב משני חלקים עיקריים: מיכל המים וקולטי השמש.
בתוך המיכל, ישנם מים קרים המגיעים ממקורות. באמצעות צינור, הם עוברים לקולטים (השחורים) ובתוך הקולטים מתפתלים ויוצאים מהם חזרה אל החלק העליון של המיכל. מהחלק העליון של המיכל, מגיעים המים לבית.
קולטי השמש שחורים מכיוון שהצבע השחור (שממקום מאחורי הצינורות בקולט) בולע את האור וכך האור מחמם את המים בצינורות שבתוך הקולטים וכך יש מים חמים.
גלגולי האנרגיה: אנרגית קרינה של השמש ß אנרגית חום של הקולטים ß אנרגית חום של המים.
תחנות להפקת חשמל
תחנה הידרו חשמלית
תחנה שבה האנרגיה החשמלית מופקת מאנרגית הגובה של המים.
גלגולי האנרגיה: אנרגית גובה של המים ß אנרגית תנועה של המים ß אנרגית תנועה של הטורבינה של תחנת הכוח ß אנרגית תנועה של הגנראטור בתחנת הכוח ß אנרגיה חשמלית.
תחנה תרמו חשמלית
תחנה שבה האנרגיה החשמלית מופקת מחומרים כימיים (פחם/גז/מזוט).
גלגולי האנרגיה: אנרגיה כימית של הפחם/גז/מזוט ß אנרגית חום של המים ß אנרגית תנועה של האדים (קיטור) ß אנרגית תנועה של הטורבינה של תחנת הכוח ß אנרגית תנועה של הגנראטור בתחנת הכוח ß אנרגיה חשמלית.
תחנה שמופעלת ע"י רוח
תחנה שבה האנרגיה החשמלית מופקת מתנועה של רוח.
גלגולי האנרגיה: אנרגית תנועה של הרוח ß אנרגית תנועה של הטורבינה של תחנת הכוח ß אנרגית תנועה של הגנראטור בתחנת הכוח ß אנרגיה חשמלית.
מושגים
תא פוטואלקטרי
תא פוטואלקטרי הינו חלק של המעגל החשמלי המשמש אשר מסוגל לשמש לשתי מטרות:
1.     גלגול אנרגית קרינה (אור) לאנרגיה חשמלית. במקרה הזה, הוא אינו חלק מאנרגית המיתוג והוא משפיע וכלול בגלגולי האנרגיה במכשיר.
2.     סגירת או פתיחת מעגל חשמלי. במקרה הזה, הוא חלק מאנרגית המיתוג והוא אינו כלול בגלגולי האנרגיה של המכשיר.
 
חיכוך
חיכוך הינו מעבר של אנרגית תנועה לאנרגית חום.