סיכום לבגרות בגיאוגרפיה – רבדים של הכרמל

חלוקת הרבדים בכרמל
רובד פיזי
רובד ביוטי
רובד אנושי
– פני השטח.
– היווצרותו של הכרמל.
– קרקעות.
– מים.
– סלעים.
– תופעות וולקניות.
– אקלים.
– גבולות.
– צמחייה.
– בע"ח.
– ריבוי דתות ועדות בכרמל.
– התפתחות האדם.
– צורות התיישבות.
– התנחלות בני ישראל בהר.
 
פירוט של תת-קטגוריה
רובד פיזי – גבולות הכרמל
גבולות הכרמל הם:
בצפון מערב – חיפה.
בצפון מזרח – מישור החוף הצפוני, עמק זבולון.
במערב – מישור חוף השרון והים התיכון.
במזרח – עמק יזרעל.
רובד פיזי – היווצרותו של הכרמל
1.     הארץ כולה הייתה מכוסה ים.
2.     באזורים שונים השתנה עומק הים וכתוצאה מכך הורבדו על הקרקעית שכבות של משקעים שונים שיצרו סלעי משקע שונים.
3.     בשלב הקימוט פעלו כוחות טקטוניים על קרום כדור הארץ, קימטו את השכבות ויצרו רכסים אשר הרכיבו את כל הרי ישראל כולל הכרמל.
4.     ברגע שהסלעים נחשפו לאוויר העולם הופעלה עליהם בליה שפוררה אותם והפכה אותם לאט לאט לקרקע.
5.     גובהם של הרכסים עורר ירידת גשמים רבים אשר ניצלו את אזורי החולשה של הסלעים שבאגן ההיקוות, התרכזו שם ואז גבר כושר הסחיפה שלהם והם החלו לחתור לעצמם אפיקים למערב דרום-מערב ולמזרח צפון-מזרח.
 
רובד ביוטי – בעלי חיים
בעלי החיים מסודרים לפי סדר מהגבוה בשרשרת המזון לנמוך.
1.     עופות דורסים: נץ מצוי – אף עם זנבו ומתמרן בחורש שזה הוא מקום מגורו. הוא אוכל בע"ח, מכרסמים ועופות קטנים ממנו.
2.     עופות:  עורבני – מסתתר בעץ, מקנן ומוצא את מזונו. אוכל חרקים, פירות, זרעים ובלוטים.   נקר סורי – אוכל חרקים.
3.     טורפים קטנים: דלק – מטפס ומשתמש בעץ למזון. אוכל חרקים, בעלי חיים קטנים ופירות.
4.     מכרסמים: יערן גדול – יכול לטפס ולקפוץ ויש לו שמיעה טובה. אוכל בלוטים, חרקים וקליפות עץ.
5.     חרקים: ירקונית – מטילה את ביציה בקליפת עץ אלון. אוכלת את העץ J.
 
רובד אנושי – התפתחות האדם
 
השלב הבראשתי
שלב הביינים
השלב האנושי
צורתו ומאפייניו של האדם
היה דומה יותר לקוף.
התקיים תהליך  מואץ של נשירת שיער.
יותר דומה לצורתו של אדם.
מגורים
חי באתר בסיס העשוי בד"כ מעץ שם אסף את כל הדברים שלו. בד"כ חי ליד נחלים.
חיי במערות ומבני סלע ליד נחלים.
התגורר במבני סלע אך עבר להתגורר גם באזורים פתוחים.
מקורות קיום
צד מזון, צמחים ודגים.
צד חיות גדולות יותר.
צד חיות גדולות מאוד.
כלים
כלי אבן, כלי קיצוץ, אבנים ועוד.
כלים מחודדים.
כלי אבן מחודדים ומשוננים ששימשו לעבודות מדויקות בעץ.
אופן ההתנהגות
לא תיקשר הרבה עם העולם, רק עם חברי הקבוצה שלו. התנהג יותר כמו קוף.
ישב בקבוצות ליד האש שגילה באותה התקופה.
התחיל לצייר בסלים, פסלים, חריטות וקישוטים. התגלה מימד הזמן. האדם התחיל לקבור אנשים שמתו יחד עם חפציהם.

Posted

in

by