סיכום לבגרות בביולוגיה

החומר למבחן
–         סימני החיים.
–         ארגון המערכת החיה.
–         אבחנה בין יצור חד תאי ליצור רב-תאי.
–         התפתחות התאוריה התאית.
–         מבנה התא.
–         המיקרוסקופ.
–         מבנה ותפקיד של רקמת חיפוי.
–         תאי הדם האדומים.
–         תפקיד תאי דם והתאמת מבנה לתפקיד.
–         תפקיד תאי זרע ותפקיד תאי ביצית והתאמת מבנה לתפקיד.
–         תפקיד תאי שריר והתאמה בין מבנה לתפקיד.
–         מושגים.
 
סיכום למבחן בביולוגיה
סימני החיים
סימני החיים עוזרים לנו להבחין בין יצור חי ליצור שאינו חי.
סימן חיים 1 – חילוף חומרים
תהליך קליטת חומרים מן הסביבה החיצונית, ניצולם לשם בנין הגוף להפקת אנרגייה, והפרשת חומרים לסביבה החיצונית.
(נשימה [כניסת חמצן ויציאת פחמן דו-חמצני], כניסת מזון ומים, יציאת צואה, שתן, זיעה, דיות [יציאת מים מצמחים], פוטוסינטיזה).
סימן חיים 2 – רגישות ותגובות לגירויים
יצורים חיים מסוגלים להגיב לגירויים מסוימים החלים בסביבתם הפנימית והחיצונית.
גירוי – שינוי הגורם לתגובה מצד היצור החי.
תגובה – היכולת של יצור להגיב לגירוי. התגובות מכוונות לשפר את תנאי חייו של היצור.
סימן חיים 3 – גדילה והתפתחות
היצור החי קולט בדרך כלל יותר חומרים מסביבתו החיצונית (מזון) מאשר הוא מפריש החוצה.
היצור משנה את הרכבו של המזון והופך אותו לחלק מגופו וכן מפיק ממנו אנרגיה.
היצור החי משתנה ומתפתח במשך הגידול (למשל: התפתחות מינית והתפתחות שכלית).
סימן חיים 4 – רביה ותורשה
רבייה:
כושרו של היצור החיים ליצור צאצאים בדמותו. קיום הפרט מוגבל ומופסק לאחר תקופה מסוימת. הודות לרבייה, נמשך המין מדור לדור. (הרבייה לא חיונית לקיום הפרט אלא רק לקיום המין!)
תורשה:
העברת תכונות מהורים לצאצאים. פרט לתכונות שמועברות מההורים, נוצרות גם תכונות ומינים חדשים. למשל, יצורים הקיימים היום התפתחו מיצורים פשוטים יותר, קדומים – אבולוציה.
סימן חיים 5 – המבנה התאי
גופם של כל היצורים החיים בנוי מיחידות מבנה מיקרוסקופיות הנקראות תאים. המבנה התאי דומה אצל כל היצורים החיים. התא הוא יחידת החיים העצמאית הקטנה ביותר.
ארגון המערכת החיה בסביבתה
תרשים ארגון המערכת החיה בסביבתה (הראשון – הקטן ביותר)
1.      אטום – חלקיק הבונה את היסוד.
2.      מולקולה – מספר אטומים הקשורים קשר כימי.
3.      אברון – מרכיב בתא. בעל מבנה ותפקיד מסוים.
4.      תא – יחידת החיים העצמאית הקטנה ביותר. מצויה בכל יצור חי.
·        יצורים חד תאיים – יצורים אשר כל גופם בנוי מתא אחד.
·        יצורים רב תאיים – יצורים אשר גופן בנוי ממספר רב של תאים, בעלי צורות שונות ותפקידים שונים (המשך בסעיף 5)
5.      רקמה – קבוצת תאים בעלי צורה אופיינית הממלאים ביחד תפקיד מסוים. סוגי רקמות: רקמת שריר, רקמת שומן, רקמת אפותל, רקמת דם ועוד.
6.      איבר – מספר רקמות הבונות איבר בעל תפקיד מסוים תוך שיתוף פעולה בין הרקמות. למשל: רגל בנויה מרקמת עור, רקמת שריר, רקמת דם, רקמת עצב, רקמת עצם ועוד.
7.      מערכת – מורכבת ממספר איברים שיחד מאפשרים קיום תפקיד. למשל: מערכת הדם, מערכת הנשימה.
8.      יצורים רב תאיים – בנוי ממערכות רבות המאפשרות יחדיו את קיומו.
9.      אוכלוסיה – קבוצת יצורים מסוג מסוים.
10.  מערכת אקולוגית – אוכלוסיות שונות של בעלי חיים וצמחים הנמצאים ביחסי גומלין בינן לבין עצמם, ביניהן ועם סביבתן.
11.  ביוספרה – כלל המערכות האקולוגיות אשר על פני כדור הארץ.
 
תאים
ההבדל בין יצורים חד-תאיים לרב-תאיים
 
יצור חד-תאי
יצור רב-תאי
מספר התאים
תא אחד.
תאים רבים.
תפקיד התאים
מבצע את כל פעולות החיים.
לכל קבוצה של תאים יש תפקיד שונה. לכל קבוצת תאים עם אותה המומחיות ואותה הצורה קוראים רקמה.
תלות
אינו תלוי בתאים אחרים.
שיתוף פעולה בין הרקמות מאפשר חיים.
אזור קיום
אך ורק בסביבה מימית
מסוגל לחיות גם בסביבה יבשה.
יעילות
אין לא התמחות ולכן לא יעיל.
יעילים יותר מחד-תאיים.
חילוף החומרים
נעשה דרך קרום התא.
מערכות הובלה מיוחדת מבצעות את חילופי החומרים של התאים.
רבייה
מהירה.
איטית.
שונות
בין התאים יש מערכת תיווך.
דוגמאות
אמבות, סנדלית, עינן, חיידק.
בן-אדם, כלב, חתול…
מבנה התא
רכיבים המשותפים לבעלי חיים ולצמחים:
1.     קרום: דק, גמיש, גבול בין התא לסביבתו, בררני- אחראי על כניסה ויציאה של חומרים דרכו. מאפשר תקשורת בין התא לסביבה, מאפשר זיהוי של התא.
2.     ציטופלסמה: תוכן התא: מים,  חומרים ואברונים. מאפשר קיום תהליכים בתא.
3.     גרעין: מכיל את החומר התורשתי, קובע את פעולות התא. משתתף ברביית התא. (בצמח, הגרעין בצד בגלל החלולית. בב"ע, הגרעין יכול להיות בכל מקום בתא)
4.     מיטוכונדריון (ברבים מיטוכונדריה): בו מופקת האנרגיה מהמזון בעזרת החמצן. ( נשימת התא)
5.     ריבוזומים: בהם מיוצרים חלבוני התא.
6.     רשת אנדופלסמית: רשת תעלות המשמשת להובלת חומרים ולהפרדת התא למדורים.
7.     אברון גולג'י: שקיות קרומיות לאיחסון, עיבוד והפרשת חומרים מהתא.
8.     ליזוזים: מכיל אנזימים מפרקים.
9.     שלד התא: סיבים המאפשרים לתא יציבות וגמישות.
רכיבים הייחודיים לצמחים:
  1. דופן: מחוץ לקרום. חדיר לחומרים. מקנה צורה ויציבות לתא והגנה מפני התפוצצות מעודף מים .
  2. כלורופלסטים: גופיפים המכילים את הכלורופיל ( צבע הירוק ) הקולט את אנרגית האור ובעזרתה מיצר מזון ממים ופחמן דו חמצני ( פוטוסינטיזה)
  3. חלולית: שקית קרומית המכילה מים ומומסים . יוצרת לחץ על דופן התא ומונעת קריסתו פנימה ( יציבות).
תאוריית התא
עיקרי תאורית התא
–         כל יצור חי בנוי מתאים.
–         בתאי הצמחים קל להבחין מכיוון שדופנם עבה יותר.
–         כל תא בנוי מגרעין ודברים נוספים. עיקר התא הוא תוכנו.
–         מבנה התאים בכל יצור חי דומה.
–         כל התאים מוצאם מתאים אחרים.
 
המיקרוסקופ
תכונות המיקרוסקופ
– כושר הגדלה.
– כושר הפרדה ( מאפשר ראיית עצמים קרובים כעצמים נפרדים).
– כושר ההגדלה מחושב על ידי הכפלת הגדלת עדשת העצם בהגדלת עדשת העין.
– כושר ההפרדה של המיקרוסקופ גדול יותר מזה של העין.
– ככל שעוברים להגדלה גדולה יותר, כושר ההגדלה וכושר ההפרדה גדלים. שדה הראיה קטן- נראה חלק קטן יותר מהעצם הנבדק, אך נרה בו יותר פרטים והם יראו מוגדלים יותר.
– אנו צובעים תאים כדי להדגיש אברונים מסוימים בתא.
תצפית ברקמת חיפוי של גלד בצל (אפידרמיס של בצל)
–         תאים מלבניים.
–          צפופים – כדי למנוע חדירה של חיידקים.
–          בעלי מסגרת עבה – דופן התא.
–          הגרעין והציטופלסמה היו אפורים ולא ברורים.
–          לאחר צביעה בצבע מתילן כחול – רואים את הגרעין והציטופלסמה ברור יותר כיוון שהם נצבעו בכחול.
–          לא ניתן לראות קרום כיוון שהוא דק מאד.
–         לא ניתן לראות כלורופלסטים כיוון שהתאים בתצפית הם תאים שלא חשופים לאור – תת-קרקעיים.
 
תצפית בעלה אלודיאה
–         תאים מלבניים.
–         דופן תא עבה.
–         לא ניתן לראות את החלולית מכיוון שהיא חסרת צבע.
–         נקודות ירוקות בתוך התאים – כלורופלסטים (מכילים כלורופיל שהוא צבע ירוק).
 
תצפית על אפיתל של פנים הלחי
–         רואים תאים במרחק גדול אחד מהשני מכיוון שכאשר התאים גורדו מהלחי הם איבדו את הסדר.
–         לא ניתן לראות את הציטופלסמה ואת הגרעין, אך לאחר צביעה במתילן כחול – הם נראים.
–         הגרעין נמצא בסביבות האמצע.
 
תצפית על עלה כותרת של גירניום
–         ניתן לראות תאים משושים קרובים אחד לשני.
–         קו ורוד קרוב לדופן הוא הציטופלסמה.
–         הגרעין נדחק לצד בגלל החלולית הגדולה.
–         החלולית אדומה (ורודה).
 
תצפית על תאי דם אדומים של צפרדע
–         גודל בינוני.
–         מכילים גרעין שלאחר צביעתו הוא כחול.
–         ציטופלסמה אדומה המכילה המוגלובין.
–         לא צמודים.
 
ההבדלים והדומה בין רקמות החיפוי 
הדומה
תאים צפופים  כיוון שתפקידם למנוע חדירת גורמים זרים לרקמות  פנימיות.
למשל  תאי אפידרמיס של גלד בצל תת קרקעי.
תאי אפיתל של לחי אדם.
תאי אפידרמיס של עלה  על קרקעי.( יהודי נודד)
השונה
–         ברקמת אפידרמיס של גלד בצל תת קרקעי אין  פיוניות כיוון שאינו עושה חילוף גזים עם האוויר.
–         ברקמת אפידרמיס של עלה על קרקעי  יש פיוניות המבצעות חילוף גזים עם האויר.
–         ברקמת אפיתל הלחי- אין פיונית כי זוהי רקמה של בעל חיים ולא צמח.
–          צורות התאים שונות.
הדם
תפקידי הדם
–         להוביל חמצן ממערכת הנשימה לכל תאי הגוף. להחזיר פחמן דו-חמצני. (כדוריות אדומות)
–         נלחם בגורמים זרים, בגורמי מחלות. (כדוריות לבנות)
–         קרישת הדם. (לוחיות הדם)
–         להוביל פסולת מתאי הגוף לאברי ההפרשה. (הפלסמה)
–         להוביל מזון, מלחים, ויטמינים, הורמונים… (הפלסמה)
–         משתתף בשמירת חום הגוף אצל בני אדם.
 
כדוריות דם אדומות אצל בני אדם
–         ציטופלסמה אדומה שרובה היא המוגלובין.
–         קטנים מאוד.
–         חסרי גרעין כדי להשאיר יותר מקום לחמצן.
–         מיוצרות במ?ח העצם.
 
כדוריות  אדומות אצל בני אדם
–         גדולות.
–         גרעין גדול כדי שבזמן מחלה יוכלו להתרבות מהר.
–         כמות קטנה שעולה בזמן מחלה.
–         חסרות המוגלובין ולכן נטולות צבע.
 
התאמת מבנה לתפקיד
בכלליות
לכל התאים יש צורה ומבנה ייחודית המאפשרים להם לבצע את תפקידם.
למשל, תאי רשמת חיפוי – מבנה של תאים צפופים לשם הגנה.
אפידרמיס של עלה ירוק
–         תאים גדולים (רקמת חיפוי – לשם ההגנה).
–         מכיל פיוניות (תאים סוגרים) בצורת שפתיים שאחראים על פתיחת וסגירת הפתח לפחמן דו-חמצני.
 
תאי שריר
תפקיד: כיווץ והרפיה.
–         תאים מאורכים.
–         מכילים סיבים אלסטיים – מסודרים באותו הכיוון.
–         הרבה מיטוכונדריה (נותן אנרגיה).
–         יש חיבורים בין התאים ß כיווץ אחיד.
 
תאי זרע ותאי ביצית
תא זרע – תפקידים:
–         להגיע לביצית. ß קטן ובעל שוטון.
–         לחדור לביצית. ß קטן ובעל ראש מחודד.
–         להעביר מידע תורשתי. ß הראש מכיל גרעין.
תא ביצית – תפקידים:
–         לנוע מהשחלה לחצוצרה. ß עגולה, מתגלגלת.
–         לאפשר חדירת זרע יחיד. ß גדולה ובולטת ולכן הזרע פוגש אותה, מעטפת מחוררת המאפשרת חדירה ונאטמת לאחר חדירה.
–         להעביר מידע תורשתי של האם. ß מכילה גרעין.
–         לספק מזון לעובד בימים הראשונים. ß מכילה מזון.
מושגים
מיקרוסקופ אור
פועל בעזרת שתי עדשות השוברות את קרני האור: עדשת העצם ועדשת העין.
 
אפידרמיס
רקמה חיצונית הבנויה משכבת תאים אחת או אחדות ומכסה את שטח הפנים של איברים שונים בצמחים. קבוצת תאים צפופים – הגנה.
אפיתל
רקמה חיצונית הבנויה משכבת תאים אחת או אחדות ומכסה את שטח הפנים של איברים שונים בבעלי-חיים. רקמת חיפוי.
המוגלובין
קושר את החמצן לתא.
רקמת חיפוי
רקמה חיצונית של יצור מסוים. אצל בן אדם היא ה"עור". התאים בה צפופים מאוד לשם הגנה מפני חדירת חיידקים לגוף.
דם חם
האפשרות לשמור על טמפרטורת גוף קבועה. רק אצל יונקים.

Posted

in

by