סיכום בהיסטוריה על נאציזם

היסטוריה
הנאציזם:
האידיאולוגיה נאצית:
1. הגזענות- האידיאולוגיה הנצית מחלקת לגזעים עליונים ונחותים.
לדברי היטלר הגזע הארי הגרמני הוא גזע עליון שיש לשמור על טוהרו.תפקיד הגזעים הנחותים לשרת את הגזע העליון. ואם אינם ממלאים מטרה זו יש להשמידם. הגזעים ע"פ היטלר:
הארי
הגזע הלבן
הפולנים,הסלבים
הצהובים
אדומים
שחורים
יהודים
2. אנטישמיות– נגד הגזע השמי- הכוונה היא רק נגד היהודים. הנצים ראו ביהודים את הגזע הנמוך ביותר שגרם לכל בעיותיה, ולכן יש להשמיד אותו.
3. לאומנות- נאמנות קיצונית ללאום והתמקדות בנושא שנאת כל מי שאינו בן הלאום. לכל הגרמנים מכנה משותף- מוצאם, הלאום כערך עליון. רגש הלאומנות מעוניין להחזיר את גרמניה אל עברה ההיסטורי המפואר.
מרחב המחיה- לדעת היטלר הגזע הגרמני צריך למצוא מקום אליו יוכל להתפשט ולחיות כל הגזע הארי. הוא מתכוון לכיוון מזרח ולכן לחץ וקיבל את צ'כוסלובקיה ב-1938, ללא צורך לירות ירייה אחת. עוד קודם הוא כבש את אוסטריה. ב- 1939 הוא כובש את פולין, וב- 1941 הוא נכנס לרוסיה.
על טוהר הגזע:
החברה צפון אמריקאית מורכבת ברובה מצאצאי הגרמאנים. החברה הדרום אמריקאית מורכבת רובה מצאצאי הרומאנים ומאוד מעורבת. המסקנות של היטלר:
# ככל שחברה פחות מעורבת, היא טהורה יותר ולכן תרבותה נשמרת. זו הסיבה שאנשי צפון אמריקה הם אדוני היבשת.
על היהודי:
1. היטלר מאשים את היהודים שהם טפילים, חחים על חשבון אחרים, מנצלים, משתלטים.
2. היטלר משתמש בדימוי של היהודי כעלוקה- תולעת מגעילה, ובכך יוצר הקבלה בין היהודי לתולעת- מרגיל את האנשים לא לחשוב על היהודי כאדם.

Posted

in

by