סיכום בביולוגיה על פחמימות, חד-סוכרים, דו-סוכרים ורב-סוכרים

החומר לבוחן
–         פחמימות.
–         חד סוכרים.
–         דו-סוכרים.
–         רב-סוכרים (עמילן, גליקוגן ותאית).
–         מושגים.
 
 
פחמימות
תכונות ומאפיינים
–         הרבה סוגים.
–         עשויות מפחמן ומים (חמצן+מימן) ביחס קבוע – על כל אטום פחמן יש שני אטומי מימן ואטום חמצן אחד.
–         תפקיד עיקרי: אספקת אנרגיה.
–         תפקיד משני: בונה תאים.
–         הפחמימות נחלקות ל: חד-סוכרים, דו-סוכרים ורב-סוכרים.
 
חד-סוכרים
תכונות ומאפיינים
–         בחד סוכרים, כמות הפחמן (C) שווה לכמות החמצן (O) וכמות המימן (H) כפולה לכמות הפחמן. (למשל, אם ישנם שישה אטומי פחמן, אז יש שישה אטומי חמצן ו-12 אטומי מימן).
–         הנוסחה לחד-סוכרים: CnH2nOn .
–         גלוקוז הוא חד-סוכר והמולקולה שלו היא – C6H12O6
–         החד-סוכרים מיוצרים בצמחים.
–         הצמחים והבע"ח משתמשים בחד-סוכרים אך בע"ח אינם יודעים לייצר אותם!
–         משמשמים להפקת אנרגיה.
–         משמשים כחומרי בניין לחומרים אחרים – חומר בונה תאים.
–         מוצקים, לבנים, מתוקים ונמסים במים.
 
דו-סוכרים
תכונות ומאפיינים
–         מבנה – פחמן, מימן וחמצן בשתי טבעות מחוברות.
–         מיוצרים ע"י צמחים (בעיקר) וגם ע"י בע"ח.
–         מספקים אנרגיה לגוף בצורה עקיפה (קודם מפורקים לחד-סוכרים ואז מספקים אנרגיה).
–         חומר בונה תאים.
–         מוצקים, לבנים, מתוקים ונמסים במים.
 
רב-סוכרים
תכונות ומאפיינים
–         הרבה מולקולות של חד סוכרים מחוברות.
–         מבנה – פחמן, מימן וחמצן בהרבה טבעות מחוברות (הטבעות הן כולן חד-סוכרים של גלוקוז).
–         הרב-סוכרים שונים זה מזה בסדר ובכמות.
–         לא מתוקים ולא נמסים במים.
–         הם (הגלוקוזים המרכיבים את הרב-סוכרים) מחוברים מכיוון שהם עלולים "לברוח".
 
סוגי רב-סוכרים:
עמילן
מייצרים: צמחים בלבד.
תפקידים:
בצמח
–         חומר תשמורת. מאגר של עודפי גלוקוז שנשמר ללילה.
–         מספק אנרגיה עקיפה.
–         ביום – הצמח מחבר גלוקוז לעמילן.
–         בלילה – הצמח מפרק עמילן לגלוקוז.
בבעלי-חיים (ואדם)
–         אוכלים עמילן ובגוף הוא מתפרק לגלוקוז (בני אדם לא יודעים להרכיב גלוקוז לעמילן).
–         הגלוקוז נספק לדם ומשם לתאים בכדי לספק אנרגיה.
–         מקור אנרגיה עקיף.
 
גליקוגן
מייצרים: בעלי חיים (ואדם) בלבד.
היכן מיוצרים: בכבד ובשרירים.
תפקידים:
–         חומרי תשמורת בבע"ח של עודף של גלוקוז.
–         מאגר אנרגיה עקיף.
 
תאית
מייצרים: צמחים בלבד.
תפקידים:
–         בניית דופן התא.
–         לא מהווה מקור אנרגיה לצמח מכיוון שהיא לא מתפרקת לגלוקוז.
מאפיינים נוספים:
–         תאית שאוכלים אינה מתפרקת לגלוקוז ולכן אינה מספקת אנרגיה. היא יוצאת בצואה.
–         התאית נמצאת הרבה בעלים.
–         בבע"ח מעלי גרה (למשל פרות) חיים חיידקים מיוחדים בקיבה אשר מפרקים את התאית לגלוקוז.
מושגים
חומרי תשמורת
חומרי תשמורת הם חומרים הנאגרים בתאי בע"ח וצמחים ובעת הצורך מפורקים ליחידות הבניין הניתנות לשימוש בתאים.
–         קשה להמיסם במים.
–         בבע"ח הם בעיקר שומנים או גליקוגן והם נאגרים בעיקר בכבד ובשרירים.
–         בצמחים הם עמילן, חלבונים וחומרים שומניים.