סיכום לבגרות על גיאולוגיה

חומר למבחן
–         יסודות ומינרלים
–         סלעים: סוגי הסלעים.
    שמות של סוגי סלעים.
    מאפיינים.
    הקשר בין סוגי הסלעים.
    גופי מחדר ותכונות מיוחדות של סלעים.
–         השכבות של כדור הארץ.
–         נדידת היבשות.
–         מושגים.
 
הסיכום
השכבות המרכיבות את כדור הארץ
 
קרום
מעטפת
גלעין
עומק
70-5 ק"מ
2,900 ק"מ
3,400 ק"מ
טמפרטורה C
עד 2,000oC
5,000oC-10,000oC
החומרים המרכיבים
גיר, בזלת…
סלעי הקרום
ברזל, ניקל…
מצב צבירה
מוצק
עליון: מוצק
תחתון: נוזל
פנימי: מוצק
חיצוני: נוזל
מאפיינים נוספים
– חלקה העליון קל יותר מחלקה התחתון שהוא גם צפוף יותר.
– על הקרום מתקיימים חיים.
– את הקרום עוטפת אטמוספירה.
– על הקרום ישנם: סלעים, אוקיינוסים, ימים ועוד…
 
– חלקה העליון קל יותר מחלקה התחתון שצפוף וכבד יותר.
החומרים המרכיבים את כדור הארץ
 
יסודות כימיים
מינרלים
סלעים
הגדרה
יחידת החומר הטבעי הקטנה ביותר שאי-אפשר לפרק אותה באמצעים כימיים.
בטבע ישנם 107 סוגים של חומרים.
תרכובת של יסודות כימיים.
נוצר בטבע באופן טבעי. לעיתים נוצר גם מיסוד כימי אחד.
צירוף טבעי של מינרלים יוצרי סלע.
סלע: מורכב ממינרל אחד.
גרניט: מורכב מכמה מינרלים.
דוגמאות
חמצן, פחמן, ברזל, סידן, זהב, כסף, עופרת, נחושת, אלומיניום, צורן ועוד…
קוורץ, מלח בישול, טאלק, גרפיט, יהלום…
סלע, צור,סלע גרניט…
מצב צבירה
גז/נוזל/מוצק
מוצק
מוצק
המינרלים
תכונות המינרלים:
ü    חומרים טבעיים – חומרים הנוצרים בטבע.
ü    חומרים אנאורגניים – חומרים שמקורם לא בחי או בצומח.
ü    חומרים הומוגניים – חומרים אחידים. אם יפורקו, תכונותיהם ישמרו בכל הרסיסים.
ü    חומרים מוצקים – נוזלים וגזים אינם מינרלים. (קרח הוא כן מינרל).
ü    תרכובות כימיות – הרכבו הכימי של כל מינרל קבוע.
ü    חומרים גבישיים – לכל מינרל יש צורת גביש אופיינית לו הנובעת מהסידור הפנימי של היסודות הכימיים שמרכיבים אותו.
 
 
כיצד לזהות מינרלים?:
ü    צבע – למינרלים צבעים שונים.
ü    צבע שרטוט – צבע שרטוט הוא האבקה של המינרל, הוא נוצר ע"י שפשוף המינרל בפלטת חרסינה. צבע השרטוט עשוי להיות שונה מצבע המינרל.
ü    קשיות – הקשיות נמדדת ע"י חריצת מינרל כלשהו באמצעות מינרל אחר. המינרל הקשה יותר עושה חריץ במינרל הרך יותר.
ü    ברק – למינרלים סוגי ברק הנובעים מהחזרת קרני האור מפאות הגבישים.
ü    שקיפות – המינרלים שונים זה מזה בשקיפותם.
ü    התפצלות – המינרלים מתפצלים לצורות שונות לפי צורת גבישיהם.
ü    תגובה לחומצה – באמצעות חומצה מלחית מהולה במים אפשר לזהות את המינרל קלציט.
ü    מגנטיות – ישנם מינרלים הנמשכים למגנט.
ü    טעם ריח ומישוש – למינרלים טעמים, ריחות ומגע שונים.
 
סוגי סלעים
סוגי הסלעים ומאפייניהם (סלעי יסוד, סלעי משקע, סלעים מותמרים)
 
סלעי יסוד
סלעי משקע
חלוקה
סלעי תהום
סלעי פרץ
יבשתיים
ימיים
החומר היוצר את הסלע
מאגמה.
מאגמה.
שלדים של צמחים, בע"ח ובני-אדם.
שלדים של צמחים, בע"ח ובני-אדם.
מקום ההיווצרות
מעמקי קרום כדור-הארץ.
סדקים בקרום כדור-הארץ.
על היבשה.
בתוך הים.
אופן ההיווצרות
המאגמה הלוהטת חדרה לקרום מהמעטפת, אך לא פרצה ולא עלתה על פני כדור-הארץ אלא נשארה בתהום, בשכבתו העמוקה של הקרום. המאגמה התקשתה והפכה לסלע.
כשהמאגמה מתפרצת, הנוזל שלה (הלבה) מתקרש והופך לסלע.
החומרים שיוצרים את סלעי המשקע מתלכדים לאחר ש"נאספו" במקום מסוים ביבשה וכך כביכול "שוקעים" בשכבות ונהפכים לסלע חדש.
החומרים שיוצרים את סלעי המשקע מתלכדים לאחר ש"נאספו" במקום מסוים בים וכך כביכול "שוקעים" בשכבות ונהפכים לסלע חדש.
גודל הגרגירים
גדולים.
קטנים מאוד.
סלעים גרגריים
סלעים גבישיים
צבע
ורוד או אפור בהיר (תלוי במינרלים).
אפור עד שחור.
בהירים בד"כ.
בהירים בד"כ.
מאפיינים נוספים
גופי המחדר: המאגמה שחודרת בין סלעים שונים ויוצרת גופים שונים.
גופי המחדר: המאגמה שחודרת בין סלעים שונים ויוצרת גופים שונים.
מאובנים. שכבות-שכבות.
מאובנים. שכבות-שכבות.
 
סלעים מותמרים
חלוקה
אין
החומר היוצר את הסלע
סלע יסוד או סלע משקע ששינה צורה (עבר את תהליך המטאמופוזה).
מקום ההיווצרות
מעמקי כדור-הארץ.
אופן ההיווצרות
כאשר לחץ גבוה (שנגרם בעיקר ע"י חום רב) מופעל על סלעי יסוד/משקע, "מתאספים" החלקיקים שלהם לצורות "טוריות" מסודרות וכך נוצר הסלע המותמר.
גודל הגרגירים
תלוי בסלע שממנו נוצר הסלע המותמר.
צבע
תלוי במינרלים.
מאפיינים נוספים
צורה מיוחדת: טורים-טורים.
גופי המחדר בסלעי יסוד (מומלץ להביט בשרטוטים בעמוד 29)
בתולית – גוף גדול מאוד של מאגמה המתגבש במעמקים. יש לו שורשים והוא קבוע באדמה.
דייק – גוף דק של מאגמה שאינו תואם את השכבות שאליהן הוא חודר. לעיתים חוסמת הדייק שכבה קשה שלא מאפשרת לו לפרוץ דרכה.
סיל – גוף דק של מאגמה החודר אל בין השכבות במקביל להן.
לקולית – גוף של מאגמה, דמוי פטריה החודר אל בין השכבות.
אמצעי הזיהוי של הסלעים
1.     צבע – זְכוֹר שסוג סלע אחד עשוי להופיע במקומות שונים בגווני צבע שונים. הצבע הוא אמצעי עזר בזיהוי אך הוא איננו מספיק.
2.     קושיות – (קושי החריצה בסלע) נמדד באמצעים שונים. שניים מהם הם:
א.    ציפורן האצבע – סלעים הנחרצים על ידה הם סלעים רכים.
ב.     מסמר – סלעים שלא ניתן לחרוץ אותם על ידו הם סלעים קשים.
 
שמות של סוגי סלעים ומאפיינים
גרניט (סוג ראשון)
–         צבעה ורוד, אפור, לבנבן.
–         הסלע אחיד קשה וחזק.
–         לא נשרטת במסמר או ציפורן.
–         אינה תוססת בחומצה.
–         גרגיריה קטנים.
–         סלע יסוד.
בזלת
–         צבעה שחור או אפור.
–         הסלע אחיד, קשה וחזק.
–         לא נשרטת במסמר או ציפורן.
–         אינה תוססת בחומצה.
–         גרגיריה קטנים.
–         סלע פרץ.
דולומיט
–         נשרטת במסמר.
–         אינה תוססת בחומצה.
–         גרגיריה קטנים.
–         סלע משקע.
גבס
–         נשרט בציפורן.
–         אינו תוסס בחומצה.
–         גרגיריו קטנים.
–         סלע משקע.
חרסית
–         נדבק ללשון ונילוש במים.
–         נשרט בציפורן.
–         אינו תוסס בחומצה.
–         גרגיריו קטנים.
–         סלע משקע.
קירטון
–         אינו קשה מציפורן.
–         תוסס בחומצה.
–         גרגיריו קטנים.
–         סלע משקע.
גיר
–         קשה מציפורן.
–         תוסס בחומצה.
–         גרגיריו קטנים.
–         סלע משקע ימי.
אבן חול צבעונית
–         רכה, מתפוררת.
–         צבעונית.
–         מורכבת מגרגירים גדולים.
–         סלע משקע יבשתי.
גרניט (הסוג השני)
–         קשה.
–         צבעונית.
–         גרגיריה גדולים.
–         סלע יסוד.
אבן חול
–         צבעה לבנבן-אפור.
–         גרגיריה גדולים.
–         סלע משקע יבשתי.
 
הקשר בין כל סוגי הסלעים
הקשר בין סוגי הסלעים הוא שהסלעים יכולים לשנות צורה לסוגי סלעים אחרים. סלע יסוד יכול לשנות צורה לסלע משקע ולסלע מותמר, סלע משקע יכול לשנות צורה לסלע יסוד ולסלע מותמר וסלע מותמר יכול לשנות צורה לסלע יסוד או סלע משקע:
סלע יסוד
 
 
סלע מותמר                                                                     סלע משקע
 
חץ כחול – תהליך של מטאמורפוזיס (תהליך של שינוי צורה).
חץ כתום –  תהליך של בלייה (תהליך של התפוררות הסלע).
חץ אדום – תהליך של התכה.
נדידת היבשות
נדידת היבשות במשך ההסטוריה
שלב ראשון                         שלב שני                  שלב שלישי (כיום)
פנגיאה – יבשת העלß לאורסיה (מצפון) ß אמריקה הצפונית,
                                                                           אירופה ואסיה.
                                ß גונדוונה (מדרום)  ß אמריקה הדרומית, הודו,
    אוסטרליה ואנטרקטיקה.
פנתלסה – אוקינוס העל ßים תטיס        ß האוקיינוס ההודי.
                                                                       האוקיינוס השקט.
                                                                       האוקיינוס האטלנטי.
                                                                       אוקיינוס הקרח הצפוני.
מה גרם לנדידת היבשות
ישנם מספר סוגים של לוחות:
1.     לוח שחלקו יבשה וחלקו ים (דוגמא: הלוח האפריקאי).
2.     לוח ימי בלבד (דוגמא: הלוח הפסיפי).
3.     לוח יבשתי בלבד.
מה יש בין הגבולות או המפגשים של הלוחות?:
1.     רכסי הרים (מאגמה מתקרשת).
2.     הרי געש.
3.     רעידות אדמה.
צורות של תנועה בין הלוחות:
1.     הבקעה והתרחקות – מאגמה פורצת בין הרכסים ומרחיקה את הלוחות זה מזה.
2.     התנגשות ולחיצה – שני לוחות מתנגשים כך שלוח אחד מתרומם מעל הלוח השני.
3.     החלקה –  תזוזה של לוח אחד לצידו של לוח אחר. החלקה מתרחשת לאורכם של שברים גדולים מאוד.
 
מושגים
מאגמה
נמצאת במעמקים, מתחת לקרום כדור הארץ. המאגמה היא חומר חם ומותך המכיל גזים.
המאגמה נתונה ללחצים עצומים והיא מחפשת לה דרך לפרוץ מעלה אל פני השטח. היא פורצת את קרום כדור הארץ המוצק בנקודת התורפה שלו.
הגזים שבמאגמה נפלטים ראשונים ובדרך-כלל הם רעילים ומסוכנים.
לבה
לאחר התפרצות של מאגמה בהר געש נפלטת לבה. הלבה מתקררת, מתקרשת במהירות ונהפכת לסלע הקרוי "סלע פרץ".
הלבה היא בעצם המאגמה ללא הגזים.
טקטוניקת הלוחות
תנועת הלוחות.

Posted

in

by